XLIII REGIONALNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ z okazji „DNIA KOBIET” o PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY
XLIII REGIONALNY  TURNIEJ  PIŁKI  SIATKOWEJ z okazji  „DNIA  KOBIET” o PUCHAR  BURMISTRZA  MIASTA  SŁUPCY

XLIII REGIONALNY  TURNIEJ  PIŁKI  SIATKOWEJ z okazji  „DNIA  KOBIET” o PUCHAR  BURMISTRZA  MIASTA  SŁUPCY
1. CEL: Popularyzacja piłki siatkowej wśród dziewcząt i kobiet.

2. ORGANIZATOR:
* Urząd Miasta Słupcy,
* Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,
* Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Słupca,

3. TERMIN i MIEJSCE:
* 10 marzec 2019 roku, godz. 9:00 (zapisy do godz. 8:45) – kategoria kl. IV i młodsze
kl. V SP, kl. VI SP,  kl. VII-VIII i gimnazjum
* 10 marzec 2019 roku, godz. 12:00 (zapisy do godz. 11:45) – kategoria OPEN

Hala widowiskowo-sportowa MOSiR  w Słupcy

4. KATEGORIE:
*szkoły podstawowe, * OPEN
UWAGA: Dana kategoria rozegrana zostanie przy minimum dwóch zespołach.

5. SYSTEM  ROZGRYWEK:
ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 25 punktów, trzeci set do 15 punktów, obowiązują przepisy PZPS.

6. SPRAWY  FINANSOWE:
* koszty przejazdów, wyżywienia, napoi drużyny pokrywają we własnym zakresie,
* koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy – zakup pucharów, koszty sędziowskie

7. NAGRODY:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary.
Za pierwsze cztery miejsca drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.

8. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:
* zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą na własną  odpowiedzialność,
* organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach i na sali,
* interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów

Skip to content