XXXI RAJD TACZANOWSKIEGO
XXXI RAJD TACZANOWSKIEGO

ZAPRASZAMY

W SOBOTĘ 12 MAJA 2018 r.

START:  HALA MOSIR

  • GRUPA PIESZA GODZ.  9:00
  • GRUPA ROWEROWA GODZ.  10:00

ZAPISY DO 10.05.2018r.

  • TEL. 63 277 26 14 OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. OD 7:00 DO 15:00
  • MAIL: biuro@mosirslupca.pl

META: BOISKO SPORTOWE W PIOTROWICACH

WPISOWE :

  • 10 zł osoby dorosłe
  • 5 zł młodzież szkolna
  • bezpłatnie dzieci

 Regulamin XXXI RAJD TACZANOWSKIEGO SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO w nieznane

1.PATRONAT HONOROWY:
– Komitet Honorowy Obchodów 155 Rocznicy Powstania Styczniowego w Powiecie Słupeckim

2.ORGANIZATORZY:
– Zarząd Oddziału PTTK w Słupcy,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
– ANMAR

3. Patronat medialny:
„Gazeta Słupecka” „Kurier Słupecki”, „melo Radio ”, Twoja Słupca, „Głos Słupcy”, TV Wielkopolska

4. CEL RAJDU:
– uczczenie 100 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości
– zapoznanie uczestników z historią zrywu Polaków podczas
Powstania Styczniowego na terenie Ziemi Wielkopolskiej
w 155 rocznicę Powstania Styczniowego,
– zapoznanie uczestników z walorami turystyczno –
krajoznawczymi Powiatu Słupeckiego,
– propagowanie turystyki rodzinnej poprzez stwarzanie
rodzinom okazji do czynnego wypoczynku i zabaw na świeżym
powietrzu,
– propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej wśród
dzieci, młodzieży i dorosłych,

5. TERMIN RAJDU:
– 12 maj 2018 r. – przebycie jednej z tras (piesza, rowerowa)
w terminie i czasie zgodnie z otrzymaną na starcie „KARTĄ STARTOWĄ” oraz zaliczenie punktów kontrolnych i udzielenie odpowiedzi w „Krzyżówce”.

6. TRASY:

Wszystkie trasy start MOSiR Słupca:

– Piesza – 12.05.2018 r. godz: 9,00 zbiórka i start hala MOSiR Słupca około 13 km
Kierownikiem trasy jest: kol. Hieronim Olejniczak.
– Rowerowa- 12.05.2018 r. godz.10,00 zbiórka i start rowerzystów, Słupca hala MOSiR około 33 km. Kierownikiem trasy jest kol. Beata Nadgrodkiewicz.

Jazda w nieznane zgodnie z otrzymanym opisem trasy.

7. UCZESTNICTWO:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się na danej trasie o wyznaczonej godzinie startu, /uprzednio zgłoszenie udziału do 10.05.2018 r./

UWAGA: ilość uczestników ograniczona – decyduje kolejność zapisu na rajd.
*w rajdzie pieszym, rowerowym startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów.

8. ZGŁOSZENIA i WPISOWE:
– zapisy na poszczególne trasy do dnia 10.05.2018 r. do godz.14,00 w MOSiR do kol. Sylwi Jankowskiej do wyczerpania limitu 300 uczestników rajdu.

Wpisowe 10 zł od osoby dorosłej, 5 zł szkoły ponadgimnazjalne
gimnazjum, i szkoły podstawowe a dzieci bezpłatnie.
Płatne przy zgłoszeniu do rajdu.

9. WYŻYWIENIE:
– organizatorzy zapewniają na mecie gorący posiłek.

10. EKWIPUNEK i UBIÓR:
– Ekwipunek i ubiór uczestnicy zabierają typowo turystyczny przystosowany do rodzaju trasy uwzględniając warunki pogodowe,
– Mapy i przewodniki obejmujące tereny Powiatu Słupeckiego

11. META RAJDU:
– Dla uczestników nieznana,
– Miejsce zakończenia Rajdu należy rozszyfrować z opisu trasy
lub mapy.

12. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW:
– korzystanie ze świadczeń przewidziany niniejszym
regulaminem,
– możliwość uzyskania wyróżnień i nagród.

Wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy na mecie dostarczą rozwiązaną „Kartę Startową” oraz „Krzyżówkę” rozlosowane zostaną upominki rzeczowe.

13. UWAGI KOŃCOWE:
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne
szkody i wypadki
– dojazd uczestników na miejsce rajdu odbywać się będzie na
ogólnych zasadach ruchu drogowego
– rajd będzie odbywał się przy ograniczonym ruchu drogowym
pod nadzorem funkcjonariuszy Policji i strażaków OSP Słupca i
Piotrowice
– ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie,
– rajd odbędzie się bez względu na pogodę
– zespoły i indywidualni uczestnicy rajdu zabierają ze sobą
obowiązkowo apteczkę

Miłego wypoczynku i wspaniałych wrażeń
życzą Organizatorzy
———————————————————
Kontakt z Komandorem Rajdu:
Beata Nadgrodkiewicz tel. 501106188
Biuro MOSiR tel./fax. 632772614,
ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca
e-mail: biuro@mosirslupca.pl

 

 

Skip to content