XXXII Rajd Taczanowskiego w nieznane
XXXII Rajd Taczanowskiego w nieznane

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy, Zarząd Oddziału PTTK w Słupocy, Urząd Miasta Słupcy byli organizatorami lub współorganizatorami XXXII Rajdu im. Edmunda Taczanowskiego Szlakami Powstania Styczniowego w nieznane, który przeprowadzono 11 maja br. W rajdzie udział wzięło około 150 uczestników, /około 70 na pieszą i 80 na rowerową/. Start wyznaczono przy hali widowiskowo-sportowej MOSiR w Słupcy a metę na strzelnicy MOSiR w Słupcy. Uczestnicy rajdu na trasach wypełniali zadanie. Wśród uczestników rozlosowano upominki rzeczowe. Tradycyjnie uczestników rajdu uraczono wspaniałym bigosem. Rajd należy uznać za bardzo udany. Sponsorem rajdu byli: Urząd Miasta Słupca, Bank Spółdzielczy Słupca, MOSiR Słupca, Spółdzielnia Inwalidów Słupca. Poniżej reportaż z rajdu.

Skip to content