XL Regionalny Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet 27.02.2016 rok
XL Regionalny Turniej Piłki Siatkowej z okazji Dnia Kobiet 27.02.2016 rok

XL REGIONALNY  TURNIEJ  PIŁKI  SIATKOWEJ z okazji  „DNIA  KOBIET”
o PUCHAR  BURMISTRZA  MIASTA  SŁUPCY

1.CEL: Popularyzacja piłki siatkowej wśród dziewcząt i kobiet.
2.ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
WSPÓŁORGANIZATOR:
* Urząd Miasta Słupcy,
* Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki Słupca,
* Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy.
3.TERMIN i MIEJSCE:
* 27 luty 2016 roku, godz. 10:00 kategoria:  kl. V-VI SP /drużyny 6-cio osobowe/ i gimnazjum /zapisy do godz. 9:45) godz. 12:00 (zapisy do godz. 11:45) – OPEN
Hala widowiskowo-sportowa MOSiR  w Słupcy
4. KATEGORIE:
*szkoły podstawowe, * gimnazjum, * OPEN
UWAGA: Dana kategoria rozegrana zostanie przy minimum dwóch zespołach.
5. SYSTEM  ROZGRYWEK:
ustalony zostanie w zależności od ilości zgłoszonych zespołów, mecze rozgrywane będą do dwóch wygranych setów do 25 punktów, trzeci set do 15 punktów, obowiązują przepisy PZPS.
6. SPRAWY  FINANSOWE:
* koszty przejazdów, wyżywienia, napoi drużyny pokrywają we własnym zakresie,
* koszty organizacji turnieju pokrywają organizatorzy – zakup pucharów, koszty sędziowskie
7. NAGRODY:
Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymują puchary Burmistrza Miasta Słupcy, Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy. Za pierwsze cztery miejsca drużyny otrzymują pamiątkowe dyplomy.
8. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:
* zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie i uczestniczą na własną odpowiedzialność,
*organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach i na sali
* interpretacja regulaminu należy wyłącznie do organizatorów
ORGANIZATORZY

Skip to content