Zapisy do Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017
Zapisy do Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy zaprasza na kolejną edycje Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej o puchar Burmistrza Miasta Słupcy.

30 października 2016 roku o godz. 15:00 rusza I kolejka Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej na sezon 2016/2017.
Liga rozgrywana będzie w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Słupcy, ul. Kopernika 13.
Zgłoszenia od 1 października do 21 październiak w biurze MOSiR od godz. 8:00-14:00 lub telefonicznie 63 277 26 14.
W lidze uczestniczą drużyny, które zgłosza się do 21 października 2016 roku i uiszczą przelewem na konto MOSiR
wpisowe do 27 października br. w kwocie 200 zł.

Serdecznie zapraszamyDSCF4747

 REGULAMIN  REGIONALNEJ  LIGI  PIŁKI  SIATKOWEJ  MĘŻCZYZN O  PUCHAR  BURMISTRZA  MIASTA  SŁUPCY
                                          na 2016/2017 rok

I. CEL:
Propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja piłki siatkowej.
II. ORGANIZATOR:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
III. TERMIN i MIEJSCE:
Liga rozgrywana będzie w hali MOSiR w Słupcy w/g terminarza dostarczonego zespołom. Pierwsza runda odbędzie się 30.10.2016 r. godz. 15:00
UWAGA: mecze w danej kolejce mogą ulec przyspieszeniu, dlatego drużyny gotowe są do gry 20 minut przed wyznaczonym terminem.
IV. UCZESTNICTWO:
W lidze uczestniczą zespoły zgłoszone do ligi w dniach od 01 października do 21 października 2016 roku, pod nr tel. 63 277 26 14, biuro  hala MOSiR ul. Kopernika 13, Słupca w godz. 8:00-14:00
Zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS mają prawo do gry w lidze.
Zespoły zobowiązane są przed rozpoczęciem ligi złożyć organizatorom listy zgłoszeń zawodników z podpisami o zapoznaniu się z regulaminem Regionalnej Ligi Piłki Siatkowej Mężczyzn na 2016/2017 rok.
Listy zgłoszeń drużyny pobierać mogą w biurze MOSiR,  ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca.
V. SPRAWY  TECHNICZNE:
Obowiązują przepisy PZPS, z wyjątkiem:
– w przypadku dużej ilości zgłoszonych drużyn gramy do 2 wygranych setów, za zwycięstwo 2:0  3 pkt. /przegrany 0 pkt./, za zwycięstwo 2:1 2 pkt. /przegrany 1 pkt./,
O kolejności w lidze decyduje:
a) ilość zdobytych punktów – przy równej ilości punktów decydują bezpośrednie spotkania zainteresowanych drużyn,
b) stosunek setów,
c) stosunek punktów z całych rozgrywek.
Dwa mecze oddane walkowerem automatycznie wykluczają zespół z ligi.
UWAGA: nie ma możliwości przekładania meczy ze względu na ponoszone koszty z tytułu prowadzenia ligi jak również braku wolnych terminów na hali do rozegrania dodatkowych spotkań.
VII. NAGRODY:
Wszystkie zespoły otrzymują pamiątkowe dyplomy i puchary.
VIII. SPRAWY  FINANSOWE:
– obowiązuje wpisowe w wysokości 200,00 złotych od zespołu płatne tylko przelewem do dnia 27.10.2016 r. na konto 24 8542 0001 0024 3537 0003 7363 .   Warunkiem uczestnictwa w lidze jest wpłata wpisowego przed rozpoczęciem ligi.                                                   
Zwolnione z wpisowego są zespoły: szkolne, MOS oraz policji i straży (współpracujące z MOSiR).
Koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.
IX. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zespoły uczestniczące w lidze ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na salach.
– UWAGA: 1) Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie,
2) Zespoły zabezpieczają apteczkę pierwszej pomocy we własnym zakresie.
3) Organizator posiada zestaw pierwszej pomocy, z którego korzysta się tylko w przypadku kontuzji (organizator nie zabezpiecza zawodnikom plastrów do owijania palców).

DO  UDZIAŁU  ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY

Skip to content