Zapisy do turnieju piłki nożnej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Zapisy do turnieju piłki nożnej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

Zapraszamy do udziału w turnieju piłki nożnej w ramach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zostało tylko 6 wolnych miejsc.

Drużyny, które zdeklarowały udział w turnieju:

1/ FC Słupca

2/Mikołajczyk Piotrowice

3/ The Blues

4/ Getin Bank

5/ Galeria Słupca

6/ Ekonomik Słupca

Regulamin Turnieju Halowej Piłki Nożnej w ramach WOŚP 11/12.01.2020 r.
1. Organizatorem turnieju  jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy i Słupecki Klub Piłkarski w Słupcy.
2. Mecze rozgrywane będą w hali sportowej przy ul. Kopernika w sobotę 11.01.2020 r. od godz.10:00. Mecz finałowy rozegrany zostanie 12 stycznia 2020 r.
3. Prawo udziału w rozgrywkach mają reprezentacje zakładów pracy, osiedli mieszkaniowych, instytucji i grup koleżeńskich.
WPISOWE od zawodników zostanie przekazane na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.
4. Każda z drużyn może zgłosić maksymalnie 15 zawodników na otrzymanym od organizatora FORMULARZU ZGŁOSZENIOWYM.
Kierownik zespołu zobowiązany jest również do  złożenia przed  pierwszym meczem przez każdego z graczy KART  ZGŁOSZENIOWYCH  ZAWODNIKA, na których znajdują się stosowne oświadczenia.
5. Podpisy zawodników są równoznaczne z ich obecnością podczas turnieju.
Protokoły będą odbierane razem z kluczem do szatni.
6.Drużyna rozpoczyna mecz w składzie 5 zawodników (4 w polu + bramkarz).
7.Do turnieju każda z drużyn może zgłosić dowolną liczbę zawodników zrzeszonych zarejestrowanych w Polskim Związku Piłki Nożnej, związkach zagranicznych i związkach okręgowych w sezonie
2019/2020. W turnieju nie mogą brać udziału zawodnicy, którzy nie  ukończą w dniu trwania turnieju 16 lat. Od niepełnoletnich do uczestnictwa w lidze wymagana  jest pisemna zgoda rodziców.
8.Każdy z zawodników przystępuje do meczu na własną odpowiedzialność. Ponadto musi posiadać przy sobie dowód tożsamości, którego okazania w szczególnych przypadkach mają prawo
zażądać sędziowie. Kapitan drużyny odpowiada za ostateczne zatwierdzenie składu meczowego.
9.Każdy z zawodników uczestniczących w rozgrywkach wyraża zgodę na publikacje swojego wizerunku oraz danych osobowych.
10.Na parkiecie podczas rozgrywek przebywają tylko organizatorzy, opieka medyczna, sędziowie i grające drużyny, czyli zawodnicy wpisani do protokołu. Zabrania się wchodzenia na parkiet aż do syreny
kończącej dane spotkanie.
11.Drużyny biorące udział w rozgrywkach obowiązują jednolite stroje.
12. Czas gry wynosi 2 x 10 minut lub 2×8 minut w zależności od systemu rozgrywek (przerwa między meczami 5 minut ). Spotkanie kończy syrena (strzał oddany przed dźwiękiem syreny, który znajdzie się w
bramce zaraz po jej usłyszeniu nie będzie uznany za gola). Czas może być zatrzymany przez sędziego w czasie meczu w szczególnych przypadkach( np. uraz zawodnika)
13. Przepisy gry – najważniejsze punkty:
-Bramkarz wznawia grę z rzutu od bramki ręką i może zagrać piłkę również na połowę przeciwnika.
– Dozwolone jest wykonywanie tak zwanych wślizgów obronnych, kiedy rywal nie będzie znajdował się w pobliżu.
-Zmiany zawodników dokonywane przez zespoły są przeprowadzone tylko i wyłącznie w wyznaczonej strefie zmian. Zawodnik na placu gry może pojawić się tylko wtedy, kiedy schodzący
gracz opuści boisko. Niedopatrzenia w tym względzie skutkować będą przerwaniem gry, o czym zadecydują sędziowie i organizatorzy.
-Rzut karny wykonywany będzie z odległości 7 metrów do bramki.
-Rzut z autu wykonujemy nogą ustawiając piłkę poza boiskiem.
-Rzuty wolne wykonywane są zgodnie z zasadami piłki nożnej, o ile sędzia nie zadecyduje inaczej.
-W rozgrywkach obowiązuje zasada przewinień akumulowanych. Oznacza to, że piąte oraz każde następne przewinienie drużyny w danej połowie meczu skutkuje podyktowaniem przedłużanego rzutu karnego, który drużyna przeciwna wykona z odległości 9 metrów od bramki. Do przewinień akumulowanych nie zalicza się jedynie błędów przy zmianie zawodnika oraz błędów przy wznawianiu gry. Np. przekroczenia czasu 3 sekund lub błędnie wykonanego autu. Kumulujące się faule nie przechodzą na drugą część spotkania.
-Odległość zawodników drużyny przeciwnej podczas wykonywania rzutu wolnego, rożnego i rzutu z autu wynosi 3 metry
-Czas wznowienia gry wynosi 3 sekundy. W przypadku tzw. gry na czas, każdy stały fragment gry będzie liczony przez sędziów. Jeżeli nie będzie on egzekwowany w wyżej wymienionym czasie piłkę otrzyma drużyna przeciwna.
14. Sędziowie stosować będą kary w postaci żółtej i czerwonej kartki.
-Żółta kartka – brak kary minutowej
-Dwie żółte kartki (w konsekwencji czerwona)- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni lub na trybuny nie pauzuje w następnym spotkaniu
-Bezpośrednia czerwona kartka- kara gry w osłabieniu przez 5 minut, ukarany zawodnik ma obowiązek zejścia do szatni, lub na trybuny i pauzuje w następnym spotkaniu
-w sytuacji, gdy bezpośrednią czerwoną kartkę lub drugą żółtą otrzyma zawodnik będący na ławce rezerwowych, musi on zejść do szatni lub na trybuny. Nie powoduje to jednak gry tego zespołu w osłabieniu.
-Trzecia żółta kartka w kolejnym meczu oznacza pauzę zawodnika w następnym spotkaniu.
Po kolejnych żółtych kartkach 6, 9 itd. organizator może ukarać zawodnika większą ilością wykluczeń z meczu
-kary minutowe przechodzą na drugą połowę spotkania
-Po upływie czasu kary minutowej dla zawodnika danej drużyny inny jej gracz może uzupełnić skład przechodząc przez strefę zmian tylko i wyłącznie wtedy, kiedy gra jest przerwana lub kiedy uzyska na to zgodę sędziego lub organizatorów
-w zależności od sytuacji organizator zastrzega sobie prawo zwiększenia kary meczowej, lub dyskwalifikacji zawodnika z rozgrywek
-w rozgrywkach bezwzględnie karane będą wulgaryzmy oraz nieodpowiednie zachowania zawodników
15. Sposób rozegrania turnieju.
Turniej rozegrany zostanie systemem w zależności od zgłoszonych drużyn.
W przypadku jednakowej liczby punktów o miejscu w tabeli decydować będą:
-bezpośredni pojedynek zainteresowanych drużyn
-różnica bramek między zainteresowanymi drużynami
-liczba wszystkich zdobytych bramek danego zespołu
-dodatkowy mecz pomiędzy zainteresowanymi zespołami
16 . Zawodnik, który rozegrał przynajmniej jeden mecz w danej drużynie, nie może reprezentować w turnieju innej drużyny.
17. Drużyny biorące udział w turnieju za zwycięstwo otrzymują 3 pkt, za remis 1 pkt. W przypadku niestawienia się jednej z drużyn do rozegrania meczu, przeciwnik otrzymuje punkty walkowerem (3 : 0 i 3 pkt.). Czas oczekiwania na drużynę to 5 min. od ustalonego terminu rozpoczęcia meczu.
18. Organizator w trakcie turnieju zapewnia opiekę medyczną, jednak w przypadku poważnych kontuzji wzywana jest karetka pogotowia.
19.Każdy uczestnik turnieju powinien przebadać się u specjalisty we własnym zakresie.
20. Organizator nie ubezpiecza zawodników od następstw nieszczęśliwych wypadków.
21. Harmonogram meczy podany będzie przed rozpoczęciem turnieju .
22. Wszystkich uczestników turnieju na czas trwania rozgrywek obowiązuje regulamin porządkowy Hali Sportowej przy ulicy Kopernika.
23. W przypadku jakichkolwiek zniszczeń wynajmowanych pomieszczeń i urządzeń na hali sportowej, winni zobowiązani są do pokrycia wszystkich wyrządzonych szkód. Wszelkie objawy wandalizmu zgłaszane będą na Policję.
24.Mecze powinny przebiegać według zasad fair play i wszelkiego rodzaju agresja słowna lub fizyczna w stosunku do zawodnika lub sędziego karana będzie żółtą lub czerwoną kartką .
25.Wszyscy uczestnicy zobowiązani są zapoznać się z niniejszym regulaminem i przestrzegać go podczas turnieju.
26.Złożenie wypełnionego i podpisanego kwestionariusza zgłoszeniowego oznacza akceptację regulaminu.
27. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Skip to content