Zapomniałeś!!! Jutro turniej piłki nożnej szkół podstawowych. Zapisy jeszcze przed turniejem. Zapraszamy!!!
Zapomniałeś!!! Jutro turniej piłki nożnej szkół  podstawowych. Zapisy jeszcze przed turniejem. Zapraszamy!!!

NAGRODY   CZEKAJĄ!!!!

7 września 2019 r. ul. Gajowa 4 Słupca ZAPRASZAMY na turniej piłki nożnej „Piłkarska Rywalizacja Pamięci Waldka” i XXXVI turniej piłki nożnej z okazji „Dnia Piłkarza”.

Zapisy w dniu turnieju od godz. 14:30 do 14:45 kategorie klasy I-II i III-IV SP oraz

od godz. 15:30-15:45 kategorie klasy V-VI i VII-VIII.

Regulamin Piłkarskiej Rywalizacji Pamięci Waldka oraz XXXVI Turniej Piłki Nożnej z okazji „Dnia Piłkarza”   

CEL:
Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
Organizacja czynnego i aktywnego wypoczynku.
Memoriał Waldka Miernika sympatyka piłki nożnej
ORGANIZATOR:
*Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy
*Słupecki Klub Piłkarski
*Koniński Okręgowy Związek Piłki Nożnej
TERMIN  i  MIEJSCE:
ZAPISY do dnia 05.09.2019 r. pod nr telefonu (63) 277-26-14 od godz.7:00-14:30 lub e-mail: biuro@mosirslupca.pl
07.09.2019 r.
godz. 15:00 – kategoria kl. I-II i kl. III-IV SP
godz. 16:00 – kategoria kl. V-VI i kl. VII-VIII
– stadion „Leśny” ul. Gajowa 4  w Słupcy.
KATEGORIE  WIEKOWE:
– klasy I-II SP
– klasy III-IV SP
– klasy V-VI SP
– klasy VII-VIII SP
SPRAWY  TECHNICZNE:
– obowiązują przepisy PZPN  z wyjątkiem:
* uczestniczą zespoły max. 8-osobowe (na boisku 6-ciu zawodników w tym bramkarz),
* czas gry uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn,
* zmiany w trakcie gry jak w hokeju,
NAGRODY:
W poszczególnych kategoriach za zajęcie I, II i III miejsca puchary oraz dyplomy. Puchar dla najlepszego zawodnika turnieju, dla najlepszego bramkarza, króla strzelców i Fair Play. Dla wszystkich zawodników okolicznościowe medale.
SPRAWY  FINANSOWE:
– koszt przejazdu zespołów, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie,
– koszty przygotowania boisk oraz zakupu pucharów pokrywają organizatorzy.
UBEZPIECZENIE:
Wszystkie startujące zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie (szkoły w ramach polisy szkolnej).
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:
* Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
* Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatora.
* Zgłoszenie zespołów najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem turnieju u organizatorów.

DO  UDZIAŁU  ZAPRASZAJĄ  O R G A N I Z A T O R Z Y

 

Skip to content