Zapraszamy 07.04.2019 r. na XLIII Regionalny Turniej Piłki Siatkowej
Zapraszamy 07.04.2019 r. na XLIII Regionalny Turniej Piłki Siatkowej

REGULAMIN XLIII Regionalnego Turnieju Piłki Siatkowej

I. CEL: propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja piłki siatkowej.

II. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,

WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Słupcy, Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki

III. TERMIN  i  MIEJSCE:
07.04.2019 roku, hala MOSiR w Słupcy, godz.  9,00 kategorie: kadet, godz. 11,00 – mężczyźni OPEN

IV. UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone w dniu rozgrywek:
do godz. 8:45 w kategorii: kadet
do godz. 10:45 w kategorii: mężczyźni OPEN.
W każdej kategorii prawo gry mają zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach PZPS.

V. SYSTEM  ROZGRYWEK: uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn /”każdy z każdym”, w grupach, systemem pucharowym/.

VI. SPRAWY  TECHNICZNE: obowiązują przepisy PZPS. Z wyjątkiem gra toczy się do 2 wygranych setów do 25 pkt., trzeci set do 15 pkt.

VII. NAGRODY:
– zwycięska drużyna w każdej kategorii otrzyma puchar Burmistrza Miasta Słupca,
– za 2 m-ce puchary MOSiR w Słupcy,
– za 3 m-ce puchary Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki.
Pierwsze cztery zespoły w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy.

VIII. SPRAWY  FINANSOWE:
– obowiązuje wpisowe w wysokości 60 złotych od drużyny w dniu turnieju.
– koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zespoły uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na salach.
– UWAGA: Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.

DO  UDZIAŁU   ZAPRASZAJĄ    ORGANIZATORZY

Skip to content