Zapraszamy 17 marca na LI Regionalny turniej piłki koszykowej 3×3
Zapraszamy 17 marca na LI Regionalny turniej piłki koszykowej 3×3

Organizatorzy zapraszają 17 marca o godz. 9:00 do hali MOSiR w Słupcy na LI Regionalny Turniej Piłki Koszykowej 3×3 o puchar Burmistrza i STK GROM Słupca w kategorii szkół podstawowych a o godz. 10:30 kategorii OPEN. Zapisy w dniu turnieju do godz. 8:45 /kategoria szkół/ i 10:15 /kategoria OPEN/.

Wpisowe 10 zł. od zawodnika. Drużyna otrzymuje 2 pizze.  Konkurs „CELNY  RZUT”  1000 zł.

ROZPOCZĘCIE TURNIEJU GODZINA  9:00 kategoria szkół podstawowych, godz. 10:30 kategoria OPEN
Miejsce turnieju
SŁUPCA Hala MOSiR ul. Kopernika 13
Zgłoszenia przyjmowane są 15 min przed rozpoczęciem turnieju na miejscu rozgrywek .
Warunki uczestnictwa:

● Drużyna liczy 3 osoby + osoby rezerwowe.
● Nie ma możliwości dopisywania dodatkowych zawodników do drużyny w trakcje danego dnia turnieju.
● Turniej zostanie rozegrany w konwencji Koszykówki 3 na 3.
Wszelkich formalności związanych z uczestnictwem drużyny w turnieju (wypełnienie druków, itp.) dopełnia w imieniu drużyny jej kapitan.
● Po zamknięciu rejestracji żadne zmiany danych nie będą wprowadzane.
● Wpisowe od drużyny w wysokości 20 zł /2 pizze/
Gra
● Mecze Koszykówki 3 na 3 rozgrywane są  na jeden kosz. Na boisku zaznaczona jest linia  w odległości 6,75 m. Każda gra musi rozpocząć się udziałem dwóch trzyosobowych  drużyn składających się z graczy uprzednio zgłoszonych do turnieju.
● Piłki rozgrzewkowe drużyny zapewniają sobie we własnym zakresie.
● Każda drużyna musi zakończyć mecz posiadając w składzie co najmniej 2 zawodników.
● O tym, która drużyna będzie w posiadaniu piłki jako pierwsza, decyduje losowanie
● Za zdobyty kosz drużyna uzyskuje 1 punkty, zza linii 6,75 uzyskuje 2 pkt.
● Gra toczy się od 4 do 10 minut (czas gry ustalają organizatorzy, uwzględniając liczbę meczy do rozegrania)
● W przypadku remisu zarządzana jest dogrywka – 2 minuty
O posiadaniu piłki w dogrywce decyduje losowanie (zasada strzałki z regulaminowego czasu gry).
● Po każdej sytuacji tzw. “martwej piłki” wznowienie gry następuje z tzw. “góry” poprzez podanie piłki do obrońcy i oddanie  piłki atakującemu tzw. “odcisk” – przy tej sytuacji drużyna broniąca musi znajdować się w polu rzutów za 1 pkt.
● Każdy faul powoduje wznowienia gry z góry.
● W przypadku drastycznych i niesportowych fauli sędzia-obserwator lub organizator może zdyskwalifikować zawodnika/ drużynę na czas jednego meczu lub całego turnieju.
● Po każdym zdobytym koszu piłka przechodzi w posiadanie drużyny tracącej kosz.
● Zmiany zawodników są lotne.
● Zabronione jest dobijanie piłki po rzucie drużyny przeciwnej. Dobitka po rzucie własnej drużyny jest dozwolona.
● Odpowiedzialność i  obowiązki sędziego  obejmują:
● liczenie zdobytych punktów i wpisywanie ich do protokołu
● notowanie posiadania piłki – zasada strzałki
● ostateczne rozstrzyganie sporów
● Należy dążyć do przestrzegania zasad fair play oraz polubownego załatwiania wszelkich sporów w imię przyjacielskiej i serdecznej atmosfery zawodów 🙂 .
● W przypadku spornych sytuacji na boisku obowiązuje zasada strzałki (piłka przyznawana jest na zmianę).
● Przepisy gry obowiązują wg przepisów PZKOSZ chyba że organizator zastrzega to w regulaminie.

Postanowienia ogólne:
● Zawodnicy odpowiadają materialnie za szkody wyrządzone w wyniku użytkowania koszy do gry niezgodnie z regulaminem.
● Organizatorzy turnieju nie biorą odpowiedzialności za wszelkie urazy i kontuzje zawodników powstałe w trakcie turnieju.
● Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany regulaminu. W przypadku istotnych zmian zobowiązują się do powiadomienia zawodników o wprowadzonych zmianach.
● zawodnik/zawodniczka zgłaszający/a się jako uczestnik turnieju akceptuje jednocześnie treść przedstawionego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania
● zespoły uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
● Za rzeczy pozostawione bez opieki organizator nie odpowiada.
● Nie przystąpienie do zawodów punktualnie po wcześniejszym zgłoszeniu się, dyskwalifikuje całą drużynę walkowerem.
● zawodnik/zawodniczka zgłaszający/a się jako uczestnik turnieju automatycznie zgadza się na przetwarzanie swoich danych osobowych w zakresie niezbędnych dla bezpieczeństwa i ochrony swojego zdrowia oraz na wykorzystanie swojego wizerunku  dla celów statutowych stowarzyszenia  „STK GROM”
● Organizatorem turnieju są: MOSiR Słupca i STK GROM
● Warunkiem udziału w turniejach  jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
● Korzystanie z pomieszczeń szatni odbywać się może tylko porozumieniu z instruktorem lub opiekunem.
● Za zniszczenia powstałe w czasie korzystania z boisk i pomieszczeń szatni odpowiedzialność materialną ponoszą osoby korzystające.
● Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
● O jakichkolwiek problemach zdrowotnych (kontuzja, złe samopoczucie, itp.) osoby korzystające z boisk zobowiązane  są  poinformować  instruktora sportu lub opiekun.

Skip to content