Zapraszamy 21 sierpnia na Nocny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. Liczba miejsc ograniczona!!!!
Zapraszamy 21 sierpnia na Nocny Turniej Plażowej Piłki Siatkowej. Liczba miejsc ograniczona!!!!

REGULAMIN NOCNEGO TURNIEJU PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ SŁUPCA '2020

I. CEL: propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja plażowej piłki siatkowej.
II. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,
WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Słupcy, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy
III. TERMIN i MIEJSCE:

ZAPISY tel. 63 277 26 14 od godz. 7:00-14:45, e-mail: biuro@mosirslupca.pl
do 18.08.2020 r.    LICZBA MIEJSC OGRANICZONA

21/22.08.2020 r. kategoria OPEN /MIKSTY, KOBIETY, MĘŻCZYŹNI/ boisko MOS, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca,
godz. 10:00 

IV. UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą pary zgłoszone do rozgrywek:
do dnia 18.08.2020 r. /wtorek/: telefonicznie pod numerem 63 2772614 od godz. 7:00-14:45 lub e-mail: biuro@mosirslupca.pl
Prawo gry mają zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS.
V. SYSTEM ROZGRYWEK: uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn /system brazylijski, ”każdy z każdym”, w grupach/.
VI. SPRAWY TECHNICZNE: obowiązują przepisy PZPS. Z wyjątkiem gra toczy się do 2 wygranych setów do 15 pkt., tie break do 11 pkt. Zależy od ilości zgłoszonych par.
VII. NAGRODY:
Za pierwsze 4 miejsca zawodnicy i zawodniczki otrzymają okolicznościowe medale i nagrody rzeczowe.
VIII. SPRAWY FINANSOWE:
– obowiązuje wpisowe w wysokości 30 złotych od pary,
– koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.
IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zespoły uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na boisku.
UWAGA: Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.

TURNIEJ ODBĘDZIE SIĘ Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCEGO REŻIMU SANITARNEGO.

DO UDZIAŁU ZAPRASZA ORGANIZATOR

Skip to content