Zapraszamy na Regionalny turniej piłki siatkowej mężczyzn 8 styczeń a zapisy do 3 stycznia
Zapraszamy na Regionalny turniej piłki siatkowej mężczyzn 8 styczeń a zapisy do 3 stycznia

REGULAMIN XLI REGIONALNEGO  TURNIEJU  PIŁKI  SIATKOWEJ  MĘŻCZYZN

I. CEL: propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja  piłki siatkowej.

II. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,

WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta w Słupcy, Stowarzyszenie Przyjaciół Siatkówki

III. TERMIN  i  MIEJSCE:
08.01.2017 roku, hala MOSiR w Słupcy,
godz. 10:00 kategorie: juniorzy /zapisy do 9:45/, godz. 12:00 – OPEN /zapisy do 11:45/.

IV. UCZESTNICTWO:

W turnieju uczestniczą zespoły zgłoszone do 3 stycznia 2017 r. pod nr tel. 63 277 26 14 lub biuro@mosirslupca.pl
W każdej kategorii prawo gry mają zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach OZPS.

V. SYSTEM  ROZGRYWEK: uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn ”każdy z każdym”, w grupach, systemem pucharowym

VI. SPRAWY  TECHNICZNE: obowiązują przepisy PZPS. Z wyjątkiem: gra toczy się do 2 wygranych setów do 25 pkt., trzeci set do 15 pkt.

VII. NAGRODY:
– zwycięska drużyna w każdej kategorii otrzyma puchar Burmistrza Miasta Słupca,
– za 2 m-ce puchary MOSiR w Słupcy,
– za 3 m-ce puchary MOSiR w Słupcy.
Pierwsze cztery zespoły w poszczególnych kategoriach otrzymają dyplomy.

VIII. SPRAWY  FINANSOWE:
– obowiązuje wpisowe w wysokości 50 złotych od drużyny, płatne w dniu turnieju
– koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,
– zespoły uczestniczą w turnieju i ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.
– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na hali czy salkach.
– UWAGA: Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.

DO  UDZIAŁU  ZAPRASZAJĄ  ORGANIZATORZY

 

 

Skip to content