Zapraszamy na XXXIII turniej piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjum z okazji Dnia piłkarza
Zapraszamy na XXXIII turniej piłki nożnej szkół podstawowych i gimnazjum z okazji Dnia piłkarza

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy zaprasza na XXXIII turniej piłki nożnej z okazji „Dnia piłkarza”.

8 września godz. 16:00 kategoria szkoły podstawowe

9 września godz. 16:00 kategoria gimnazja

Zapisy w dniach turnieju od godz. 15:30-15:50 kompleks boisk Orlik przy ul. Gajowej w Słupcy.

Serdecznie zapraszamy.

REGULAMIN

XXXIII  TURNIEJ PIŁKI  NOŻNEJ  DRUŻYN  5  OSOBOWYCH z okazji  „DNIA  PIŁKARZA”
CEL:
*Popularyzacja piłki nożnej wśród dzieci i młodzieży.
*Uświetnienie zdobycia złotego medalu olimpijskiego przez reprezentację Polski w 1972 r.
w Monachium.
*Organizacja czynnego i aktywnego wypoczynku.
ORGANIZATORZY:
*Urząd Miasta Słupca * Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy *
TERMIN  i  MIEJSCE:
08.09.2016 r., godz. 16:00 szkoły podstawowe – boisko orlik ul. Gajowa w Słupcy.
09.09.2016 r., godz. 16:00 szkoły podstawowe – boisko orlik ul. Gajowa w Słupcy.
KATEGORIE  WIEKOWE:
* klasy IV SP i młodsze
* klasy V-VI SP
* gimnazja
SPRAWY  TECHNICZNE:
– obowiązują przepisy PZPN z wyjątkiem:
* uczestniczą zespoły maks. 8-osobowe (na boisku 5-ciu zawodników w tym bramkarz),
* czas gry uzależniony od ilości zgłoszonych drużyn,
* zmiany w trakcie gry jak w hokeju,
* obowiązuje wyłącznie obuwie miękkie /korkotrampki, trampki/.
NAGRODY:
W poszczególnych kategoriach za zajęcie od I do III miejsca medale, nagrody rzeczowe i okolicznościowe dyplomy.
SPRAWY  FINANSOWE:
-koszty przejazdu zespołów i wyżywienia pokrywają we własnym zakresie,
-koszty przygotowania boisk oraz zakupu pucharów pokrywają organizatorzy.
UBEZPIECZENIE:
Wszystkie startujące zespoły ubezpieczają się we własnym zakresie /szkoły w ramach polisy szkolnej/.
POSTANOWIENIA  KOŃCOWE:
*Organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki.
*Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do organizatorów.
*Zgłoszenia zespołów najpóźniej 15 minut przed rozpoczęciem turnieju na boisku orlik ul. Gajowa w Słupcy.

DO   UDZIAŁU   ZAPRASZAJĄ ORGANIZATORZY

Skip to content