Zapraszamy!!! Zapisy do 7 lipca!!! Wawrzynkowe turnieje plażowej piłki siatkowej mężczyzn i mikstów
Zapraszamy!!! Zapisy do 7 lipca!!! Wawrzynkowe turnieje plażowej piłki siatkowej  mężczyzn i mikstów

REGULAMIN

WAWRZYNKOWEGO TURNIEJU PLAŻOWEJ PIŁKI SIATKOWEJ

PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SŁUPCA

I. CEL: propagowanie aktywnego wypoczynku wśród młodzieży i dorosłych, popularyzacja plażowej piłki siatkowej.

II. ORGANIZATOR: Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy,

WSPÓŁORGANIZATORZY: Urząd Miasta i Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Słupcy

III. TERMIN i MIEJSCE: Turnieje odbędą się:

09.07.2022 r. kategoria mężczyźni boisko MOS, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca, godz.10:00, zapisy do 7 lipca br. tel. 63 2772614 /godz.7:00-15:00/ lub e-mail: zapisy@mosirslupca.pl

10.07.2022 r. kategoria miksty boisko MOS, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca, godz. 10:00 zapisy do 7 lipca br. tel. 63 2772614 /godz.7:00-15:00/ lub e-mail: zapisy@mosirslupca.pl

16.07.2022 r. kategoria kobiety, boisko MOS, ul. Powstańców Wlkp. 22, 62-400 Słupca, godz. 10:00 zapisy do 7 lipca br. tel. 63 2772614 /godz.7:00-15:00/ lub e-mail: zapisy@mosirslupca.pl

IV. UCZESTNICTWO: W turnieju uczestniczą pary zgłoszone do dnia 07.07.2022 r. telefonicznie pod numerem 63 2772614 od godz. 7:00-15:00 lub e-mail: zapisy@mosirslupca.pl W każdej kategorii prawo gry mają zawodnicy uczestniczący w rozgrywkach PZPS.

V. SYSTEM ROZGRYWEK: uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn /system brazylijski, ”każdy z każdym”, w grupach/.

VI. SPRAWY TECHNICZNE: obowiązują przepisy PZPS. Z wyjątkiem gra toczy się do 2 wygranych setów do 15 pkt. lub 21, lub do wygranego seta do 15 lub 21. Zależy od ilości zgłoszonych par.

VII. NAGRODY:

– zwycięska drużyna w każdej kategorii otrzyma puchar Burmistrza Miasta Słupca,

– za 2 m-ce puchary MOSiR w Słupcy,

– za 3 m-ce puchary MOSiR w Słupcy,

Za pierwsze cztery miejsca pary otrzymają nagrody rzeczowe.

VIII. SPRAWY FINANSOWE:

– obowiązuje wpisowe w wysokości 40 złotych od pary,

– koszty przejazdów, wpisowego, wyżywienia, ubezpieczenia pokrywają zespoły we własnym zakresie,

– organizator zapewnia poczęstunek.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

– organizator zastrzega sobie wyłączną interpretację regulaminu,

– zespoły uczestniczą w turnieju ubezpieczają się we własnym zakresie, uczestniczą na własną odpowiedzialność, organizator nie odpowiada za wynikłe wypadki.

– organizator nie odpowiada za rzeczy pozostawione bez opieki w szatniach oraz na boisku.

UWAGA: Organizator zapewnia piłki tylko na mecze, na rozgrzewkę zespoły zabezpieczają piłki we własnym zakresie.

Turniej ma na celu zapobieganie, profilaktykę oraz zwalczanie skutków COVID – 19

DO UDZIAŁU ZAPRASZAJĄ

ORGANIZATORZY

Skip to content