Zaproszenie i regulamin – XXIX Rajd Taczanowskiego w nieznane
Zaproszenie i regulamin – XXIX Rajd Taczanowskiego w nieznane

XXIX RAJD TACZANOWSKIEGO SZLAKAMI POWSTANIA STYCZNIOWEGO w nieznane
1.PATRONAT HONOROWY:
– Komitet Honorowy Obchodów 153 Rocznicy Powstania Styczniowego w Powiecie Słupeckim

2.ORGANIZATORZY:
– Spółdzielnia Mieszkaniowa w Słupcy
– Zarząd Oddziału PTTK w Słupcy,
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Słupcy

3. Patronat medialny:
„Gazeta Słupecka”, „Głos Słupcy”, „Kurier Słupecki”, Radio „ZET GOLD”,  TV Wielkopolska

4. CEL RAJDU:
– zapoznanie uczestników z historią zrywu Polaków podczas Powstania Styczniowego na terenie Ziemi Wielkopolskiej
w 153 rocznicę Powstania Styczniowego,
– zapoznanie uczestników z walorami turystyczno – krajoznawczymi Powiatu Słupeckiego,
– propagowanie turystyki rodzinnej poprzez stwarzanie rodzinom okazji do czynnego wypoczynku i zabaw na świeżym
powietrzu,
– propagowanie różnych form turystyki kwalifikowanej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych,

5. TERMIN RAJDU:
– 7 maj 2016 r. – przebycie jednej z tras (piesza, rowerowa)
w terminie i czasie zgodnie z otrzymaną na starcie „KARTĄ  STARTOWĄ” oraz zaliczenie punktów kontrolnych i udzielenie odpowiedzi na „Test Wiedzy Historyczno-Społecznej”.

6. TRASY:

Wszystkie trasy start Słupca, przystań HORN przy jeziorze słupeckim:

– Piesza – 07.05.2016 r. godz:10,00 zbiórka i start przystań HORN przy jeziorze słupeckim, Słupca. około 11 km. Kierownikiem trasy jest: kol. Jerzy Jama
– Rowerowa- 07.05.2016 r. godz.10,00 zbiórka i start rowerzystów, Słupca  przystań HORN przy jeziorze słupeckim, około 24 km. Kierownikiem trasy jest kol. Andrzej Siupa.

Jazda w nieznane zgodnie z otrzymanym opisem trasy.

7. UCZESTNICTWO:
Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie się na danej trasie o wyznaczonej godzinie startu, /uprzednio zgłoszenie udziału do 22.04.2016 r./

UWAGA: ilość uczestników ograniczona – decyduje kolejność zapisu na rajd.
*w rajdzie pieszym, rowerowym startują drużyny wieloosobowe lub turyści indywidualni. Dzieci i młodzież tylko pod opieką dorosłych opiekunów.
8. ZGŁOSZENIA  i WPISOWE:
– zapisy na poszczególne trasy do dnia 22.04.2016 r. do godz.14,00 w MOSiR do kol. Agnieszki Kończak-Górniak lub  Renaty Leszczyńskiej do wyczerpania limitu 300 uczestników rajdu.

Wpisowe 10 zł od osoby dorosłej, 5 zł szkoły ponadgimnazjalnegimnazjum, i szkoły podstawowe a dzieci bezpłatnie.
Płatne przy zgłoszeniu do rajdu.

9. WYŻYWIENIE:
– organizatorzy zapewniają na mecie grochówkę.

10. EKWIPUNEK  i  UBIÓR:
– Ekwipunek i ubiór uczestnicy zabierają typowo turystyczny przystosowany do rodzaju trasy uwzględniając warunki pogodowe,
– Mapy i przewodniki obejmujące tereny Powiatu Słupeckiego

11. META  RAJDU:
– Dla uczestników nieznana,
– Miejsce zakończenia Rajdu należy rozszyfrować z opisu trasy lub mapy.

 12. UPRAWNIENIA UCZESTNIKÓW:
– korzystanie ze świadczeń przewidziany niniejszym regulaminem,
– możliwość uzyskania wyróżnień i nagród.

Wśród wszystkich uczestników rajdu, którzy na mecie dostarczą rozwiązaną „Kartę Startową” oraz „Test Wiedzy Historyczno-Społecznej” rozlosowane zostaną upominki rzeczowe.

13. UWAGI  KOŃCOWE:
– organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne szkody i wypadki
– rajd odbywa się przy normalnym ruchu drogowym i obowiązują wszystkie przepisy Kodeksu Drogowego
– ubezpieczenia należy dokonać we własnym zakresie,
– rajd odbędzie się bez względu na pogodę
– zespoły i indywidualni uczestnicy rajdu zabierają ze sobą obowiązkowo apteczkę

Miłego wypoczynku i wspaniałych wrażeń
                                 życzą Organizatorzy
———————————————————
Kontakt z Komandorem Rajdu:
Beata Nadgrodkiewicz tel. 501106188
Biuro MOSiR tel./fax. 632772614,
ul. Kopernika 13, 62-400 Słupca
e-mail: biuro@mosirslupca.pl
Andrzej Kończak
ZO PTTK Słupca tel. 604 851752

Scan0001

 

 

Skip to content